Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

 • Volg in de winkel altijd de aanwijzingen van het personeel.
 • No shirt no service.
 • Het filmen, fotograferen of anderen vormen van opnamen zijn in de winkel niet toegestaan.

Verkoop

 • Minimale leeftijd 18 jaar.
 • Je bent beslissingsbevoegd
 • Het product moet jouw eigendom zijn. Er kan ook om een eigendomsbewijs worden gevraagd.
 • Een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Zonder legitimatiebewijs kunnen er geen producten worden ingekocht.
 • Producten dienen goed te werken en compleet te zijn. Bij afgeven van de inkoopprijs wordt hier dan ook vanuit gegaan. Mocht dit niet het geval zijn, mag de inkoper terug komen op zijn prijs.
 • Wij hebben als inkopers altijd het recht producten te weigeren.
 • Inkoopprijzen worden alleen in de winkel gegeven en zijn alleen op dat moment geldig. Telefonisch, per mail of in enige andere vorm worden er geen biedingen gedaan, hooguit indicaties en hieraan mogen geen rechten worden ontleend.
 • Wij zijn wettelijk verplicht om de politie te waarschuwen als wij een vermoeden hebben van verzekeringsfraude of heling.

Als wij een vermoeden hebben van verzekeringsfraude of heling zal de politie worden ingelicht.

Let op! Wij stoppen met inkopen 30 min voor sluitingstijd.

Kopen

Uitsluitend op vertoon van de aankoop bon, verleent Pawn.NL twee maanden garantie op verkochten producten, mits anders staat aangegeven, inhoudende dat indien het product niet goed functioneert, onze technische dienst dit zal trachten te verhelpen. Lukt dit niet dan kunt u ruilen tegen een vergelijkbaar product, of ontvangt u een tegoedbon. Op Accu’s, computersoftware en games geven wij geen garantie. Garantie vervalt zodra producten worden geopend/onderzocht door derden.

 • Wij geven twee maanden garantie, behalve als dit anders staat aangegeven.
 • Retour brengen is niet mogelijk. Natuurlijk kan het product altijd als een nieuwe inkoop worden behandeld.
 • Producten worden verkocht als marge producten.

Herroepingsrecht:

Wanneer de klant online een product gekocht heeft dan heeft de klant 14 dagen de tijd (zichttermijn) na ontvangst van het product om te beslissen of de klant het wil houden of van de koop afziet (herroepingsrecht). Dit geld niet voor aankopen in de winkel.

Zichttermijn is geen gebruiktermijn: 

De klant dient tijdens de bedenktijd voorzichtig met het toegezonden product om te gaan. De klant heeft het recht om het product uit te proberen zoals hij dat ook in de winkel zou mogen doen. Daarna heeft de klant het recht om te beoordelen of hij het product wil behouden. Zolang de klant nog niet besloten heeft het product te houden, mag hij het niet gebruiken.

Wanneer de klant het product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of hij het product daadwerkelijk wil behouden, is deze aansprakelijk voor de waardevermindering. Pawn.NL heeft dus recht op vergoeding wanneer de consument het product gebruikt retourneert.

Nadat de klant zijn besluit om te herroepen aan de Pawn.NL vestiging bekend heeft gemaakt, krijgt de klant nog eens 7 kalenderdagen de tijd om het product terug te sturen.

Extra vracht- en leveringskosten en de kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

De klant ontvangt het betaalde bedrag terug nadat Pawn.NL het product ontvangen en gecontroleerd heeft.

Uitzondering herroepingsrecht goederen en diensten:

 • Producten die volgens specificaties van de consument vervaardigd zijn of duidelijk voor een specifiek persoon zijn bestemd.
 • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden in verband met gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de gesealde verpakking door de consument is verbroken.
 • Games voor de PC en spelconsole, alle software.

Pawn.nl behoudt altijd het recht om producten niet te willen verzenden.

Reparatie

Reparaties dienen na reparatie binnen 1 maand te worden opgehaald. Reparaties die niet binnen deze tijd opgehaald zijn, worden automatisch eigendom van Pawn.NL.

 • Garantie op reparaties geldt alleen op het gerepareerde onderdeel. Indien het apparaat om andere redenen niet meer functioneert of andere klachten vertoont, valt dit niet onder de garantie.
 • Onderdelen die moeten worden besteld en noodzakelijk zijn voor de reparatie dienen vooraf te worden afgerekend.